Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Drodzy Rodzice Dzieci z oddziału III „Motylki”

Serdecznie zapraszamy Kochanych Rodziców na uroczystość z okazji „Dnia Mamy” i „Dnia Taty”, która odbędzie się w naszym oddziale dnia 26.05.2023 r. (tj. piątek) o godz. 15.00.

W tym dniu prosimy o odświętne ubranie dzieci.

 

Drodzy Rodzice Dzieci z oddziału III „Motylki”

 

Dnia 22.05.2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9.20 dzieci z oddziału III „Motylki” wychodzą  do pobliskiej Biblioteki Publicznej.

 

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdo­bycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze
 • kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia­nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami,; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu­dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

 poznamy wierszyk:

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 

oraz piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=VbnX61GvHqU

1. Kiedy byłam jak kropelka,
czułam serca Twego bicie
I widziałam jak jest wielka,
miłość, która daje życie..

ref. Kocham Cię! Kocham! Mamo
wiem, że Ty czujesz to samo.

2. Kiedy byłam jak kwiatuszek,
mama głośno powiedziała
Słów rozwinął się kłębuszek,
które bardzo pokochałam

ref. Kocham Cię! Kocham! Mamo
wiem, że Ty czujesz to samo.

3. Kiedy będę taka duża,
ja przytulę mamo Ciebie
I zawołam 'żadna burza,
nie oddali nas od siebie!'

ref. Kocham Cię! Kocham! Mamo
wiem, że Ty czujesz to samo.
Kocham Cię! Kocham!
Mamo wiem, że Ty czujesz to samo.

 

Uwaga rodzice 

Dnia 26.04.2023 o godz. 9.00 dzieci z oddziału III, V i VI wyjeżdżają  do kina Kijów na spektakl muzyczny ,,Dorotka w krainie Oz”. Koszt wyjazdu to 48 zł (28 zł bilet + 20 zł dojazd autokatem). Prosimy o dokonanie wpłaty do 21.04.2023   u nauczycielek oddziałów.

KWIECIEŃ

WIELKANOC - Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Wielkanocy; zapoznanie ze zwyczajem zdobienia jajek, przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych; zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu. Poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka. Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek. Poznanie tradycji święcenia pokarmów w wielką sobotę. Zwrócenie uwagi na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę.

EKOLOGIA NA CO DZIEŃ- zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu; rozwijanie sprawności manualnej; zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka-rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego, uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania; przestrzeganie przed bezmyślnym niszczeniem roślin;

MIESZKAŃCY DOMU I ZAGRODY - Dowiemy się: W jakich środowiskach żyją zwierzęta. Które są pożyteczna. Gdzie czuja się najlepiej na lądzie, w powietrzu czy w wodzie. Które są żyworodne, a które wykluwają się z jaj. Dlaczego zwierzęta się kamuflują i ostrzegają ubarwieniem.  Rozwiniemy również sprawność manualną oraz orientację w przestrzeni.

PIOSENKA: Zajączek”

 Był mały zajączek, wielu braci miał

W dzień biegał po łące, nocą w lesie spał

Zbudził go - baranek czas zajączku wstać!

Dzisiaj jest Wielkanoc

Koszyk z łakociami, koszyk z łakociami

Musisz dzieciom dać!

Tobie dam, Tobie dam

Ty zajączkiem będziesz sam!

WIERSZYK „Wielkanocna niespodzianka”

Malujemy jajka,
a każde z nich to niespodzianka.
W złociste słoneczka,
w gwiazdeczki na niebie,
zrobię pisaneczkę –
mamusiu dla ciebie.

A dla mego taty –
wymaluję kurka,
będzie miał tęczowo
malowane piórka.

 

„Godzina dostępności” (konsultacje) nauczycielek Oddziału III. Chętnych Rodziców prosimy o wpisanie się na listę.

Pani Dyrektor

Data i godzina

Rodzic

W przedszkolu

 

 

W przedszkolu

 

 

W przedszkolu

 

 

W przedszkolu

 

 

W przedszkolu

 

 

W przedszkolu

 

 

 

Pani Paulina

Data i godzina

Rodzic

W przedszkolu

07.03 (wtorek) godz. 11.00

 

W przedszkolu

07.03 (wtorek) godz. 11.20

 

W przedszkolu

07.03 (wtorek) godz. 11.40

 

Telefonicznie

14.03 (wtorek)godz.12.00

 

Telefonicznie

14.03 (wtorek)godz.12.20

 

Telefonicznie

14.03 (wtorek)godz.12.40

 

W przedszkolu

21.03 (wtorek)godz.11.00

 

W przedszkolu

21.03 (wtorek)godz.11.20

 

W przedszkolu

21.03 ( wtorek ()godz.11.40

 

Telefonicznie

28.03 (wtorek)godz.12.00

 

Telefonicznie

28.03 (wtorek)godz.12.00

 

Telefonicznie

28.03 (wtorek)godz.12.00

 

 

MARZEC

Zdrowy jak ryba. Będziemy porządkować elementy historyjki obrazkowej zgodnie z ciągiem przyczynowo – skutkowym. Będziemy ustalać równoliczność poprzez przeliczanie, ustawianie w pary, i inne formy wzajemnego porządkowania. Będziemy rozmawiać o tolerancji oraz życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym otoczeniu.

Świat się zmienia. Dążyć będziemy do udzielania trafnych, przemyślanych oraz czytelnych odpowiedzi i informacji. Udoskonalimy umiejętności pracy w zespołach. Będziemy klasyfikować przedmioty i obrazki ze względu na cechy jakościowe. Zwrócimy uwagę na podobieństwa i różnice między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu.

Wiosno, gdzie jesteś? Udoskonalimy umiejętność wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji. Udoskonalimy umiejętność nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie cech charakterystycznych. Utrwalimy i wzbogacimy słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych.

Morskie przygody. Wdrażać będziemy do tworzenia krótkich opowiadań ze zwróceniem uwagi na ich poprawność. Udoskonalimy umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Spróbujemy posługiwać się liczebnikami porządkowymi. Ukształtujemy umiejętność rozwiązywania różnego rodzaju łamigłówek, labiryntów i rebusów.

Poznamy wierszyk:

Marzec

Miesiąc marzec tak się maże
jak niegrzeczne dzieci.
To kroplami deszczu kapie
to znów słońcem świeci.

Wiatr swawolnik, czasem jeszcze
garścią śniegu rzuci,
ale wszyscy dobrze wiedzą,
że zima nie wróci!

 

Oraz piosenkę: „O Zdowie dbaj”

 1. Sport to zdrowie, czy wy wiecie?

            Chce wygrywać wszystkie mecze.

            Jem owoce i jarzyny, są w nich same witaminy!

           Ref:  Bo sportowy we mnie duch, zdrowie musze mieć za dwóch! 2X

 1.        Co dzień biegam, spaceruję,

            Rano się gimnastykuję,

            Mknę na nartach w zimie z tatą,

            Pływam w morzu, gdy jest lato.

            Bo sportowy we mnie duch, zdrowie musze mieć za dwóch! 2X

 

 

LUTY

 1. W karnawale. Będziemy interpretować ruchem słyszane dźwięki. Rozwiniemy prawidłowe reagowanie ruchem na tempo i dynamikę utworu. Kształtować będziemy umiejętności panowania nad emocjami, także nieprzyjemnymi. Udoskonalimy umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów. Wdrażać będziemy do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów.
 2. Mroźne krainy. Będziemy doskonalić sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Udoskonalimy dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenie się do kodeksu norm zachowania. Wykorzystywać będziemy zjawiska fizyczne do zabaw konstrukcyjnych np. zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych, działania magnesu.
 3. Płynie, Wisła, płynie. Zwiększać będziemy płynność, koordynacje i płynność ruchów całego ciała. Będziemy wykonywać prace plastyczne i zwrócimy uwagę na staranne składanie, zaginanie. Będziemy do0skonalić umiejętności radzenia sobie z porażką i trudnymi emocjami w sposób akceptowalny. Będziemy kształtować świadomość narodową i poczucie dumy z faktu bycia Polakiem. Będziemy śpiewać i uczestniczyć w zabawach ruchowo – tanecznych opartych na tradycji ludowej.
 4. Sztuka wokół nas. Udoskonalimy umiejętności prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego. Zachęcimy do estetycznego wykonywania prac plastycznych. Wdrażać będziemy do szanowania odmiennych opinii. Ukształtujemy umiejętność współpracy w zabawie i podczas sytuacji zadaniowych. Rozwiniemy wyobraźnię podczas kontakt z wytworami sztuki. Udoskonalimy umiejętność liczenia w miarę możliwości. Rozwiniemy zainteresowanie muzyką klasyczną, podejmiemy próby tworzenia akompaniamentów do znanych utworów.

Nauczymy się piosenki: „Zimowa poleczka”

Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

Ref.: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha…

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha

Oraz wiersza: „Zima”

Jedzie Pani Zima                                   Droga Pani Zimo

Na koniku białym                                 Sypnij dużo śniegu

Spotkały ją dzieci                                  Żeby nam saneczki

Pięknie przywitały                                Nie ustały w biegu