Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Drodzy Rodzice Dzieci z oddziału III „Motylki” !
Serdecznie zapraszamy Kochanych Rodziców na uroczystość z okazji „Dnia Mamy” i „Dnia Taty”która odbędzie się w naszym oddziale dnia 23.05.2024 r. (tj. czwartek) o godz. 14.45.

 

W tym dniu prosimy o odświętne ubranie dzieci.
 
MAJ
1. Łąka w maju. Wzbogacimy wiedzę dzieci o otaczającym świecie przyrody- będziemy poznawać mieszkańców łąki oraz występujące na niej rośliny. Poznamy cykle rozwojowe żaby i motyla, a także znaczenie barwy ochronnej. Będziemy rozwijać umiejętności płynnego mówienia (wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu); będziemy oceniać wartość logiczną zdań. Odkryjemy litery „ż”, „Ż” (dzieci 5-letnie). Będziemy ćwiczyć tworzenie par.
2. Nowinki ze świata zwierząt. W oparciu o opowiadania i ilustracje będziemy rozmawiać na temat zwierząt hodowlanych i zwierząt egzotycznych - wyjaśnimy pojęcia: zwierzęta domowe, zwierzęta egzotyczne. Będziemy nazywać zwierzęta w poszczególnych rodzinach; dowiemy się, gdzie mieszkają oraz jakie produkty pochodzą od zwierząt i co z nich powstaje. Poznamy ciekawostki o wybranych zwierzętach egzotycznych, a także wybrane powiedzenia i przysłowia, których bohaterami są zwierzęta.
3. Nasi kochani rodzice. Stworzymy warunki do wzmacniania więzi emocjonalnych z rodziną - będziemy zachęcać dzieci do dzielenie się wiadomościami na temat członków swoich rodzin,  do wypowiedzi na temat swoich rodziców, ich wyglądu, upodobań oraz sposobów wspólnego spędzania czasu. Przygotujemy upominki i program artystyczny z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Będziemy uczyć się wierszy, piosenek, tańców i instrumentacji utworów, które dzieci zaprezentują podczas występu.
4. Dzieci z całego świata. Poznamy wizerunki dzieci mieszkających w różnych częściach świata. Rozbudzimy wrażliwości na poszanowanie i respektowanie odmienności innych. Poznamy upodobania, umiejętności oraz pragnienia kolegów i koleżanek z grupy. Zapoznamy dzieci z cechami dobrego przyjaciela i wartością „przyjaźni”. Będziemy rozwijać umiejętności komunikowania się - obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
Dodatkowo będziemy:
- utrwalać znajomość liter oraz ćwiczyć syntezę i analizę sylabową i głoskową wyrazów;
- rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe (będziemy ustalać kolejności zdarzeń i porządkować obrazki historyjek obrazkowych);
- umuzykalniać dzieci - rozwijać percepcję słuchową; predyspozycje wokalne i taneczne oraz umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
- rozwijać umiejętności matematyczne: będziemy ćwiczyć orientację na kartce/ porządkowanie/ klasyfikowanie/ liczenie;
- ćwiczyć sprawność grafomotoryczną ręki wiodącej;
- rozwijać wyobraźnię, aktywność twórczą i sprawność manualną;
- wcielać się w role i odgrywać scenki; ćwiczyć aparat mowy, rozwijać zdolności właściwego operowania oddechem;
- rozwijać sprawność fizyczną oraz stwarzać sytuacje rozwijające nieskrępowaną ekspresję ruchową;
- wdrażać dzieci do samodzielności w różnych sytuacjach podczas pobytu w przedszkolu, a w szczególności do systematyczności w wykonywaniu czynności higienicznych.
 
Piosenka pt. „Tata jest potrzebny”.
1.Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź,
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść.
Tata jest potrzebny, by przytulić mnie
I bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei sen.
Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest’
2. Gdy kiedyś spotkam lwa ,to on uratuje mnie.
Tata jest potrzebny, aby w piłkę grać,
Tata jest potrzebny, by lizaka dać.
Tata jest potrzebny, a ja kocham go
I czuję się bezpieczny, gdy obok idzie on.
Ref. Bo tata, tata......
 
Piosenka pt. „Laurka dla mamy”.
Wymaluję na laurce
Czerwone serduszko,
Ptaka co ma złote piórka
I kwiaty w dzbanuszku.
Ref. Żyj mamusiu moja miła
Sto lat albo dłużej!
Bądź wesoła i szczęśliwa,
Zdrowie niech ci służy. (2x)

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice dzieci z oddziału III „Motylki”

Serdecznie zapraszam na zajęcia otwarte,

które odbędą się dnia 25.04.2024r. (tj. czwartek) o godz. 9.30.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

KWIECIEŃ

 1. „Czyste Powietrze Wokół Nas”- realizacja programu edukacyjnego. Zapoznamy dzieci z różnymi źródłami i rodzajami dymu. Zwiększymy poziomu wiedzy dzieci na temat szkodliwości i skutków palenia tytoniu – będziemy uczyć dzieci rozpoznawać, co jest dobre dla ich zdrowia, a co im szkodzi.
 2. Cuda i dziwy. Zapoznamy dzieci z planetami Układu Słonecznego. Wysłuchamy ciekawostki na temat Księżyca. Poznamy model kuli ziemskiej – „globusa”, na którym będziemy się uczyć wskazywać kontynenty, oceany, morza. Obejrzymy książki związane z kosmosem -będziemy poszerzać zasób słownictwa o nowe słowa i nazwy zawodów związanych z kosmosem. Poznamy litery „ł”, „Ł” (dzieci 5-letnie). Będziemy stwarzać sytuacje zabawowe wymagające manipulowania i liczenia - odkryjemy zapis cyfrowy liczby „10” (dzieci 5-letnie).
 3. Mali strażnicy przyrody. Zapoznamy dzieci z zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego wynikającymi z niszczycielskiej działalności ludzi (np.: zatruwanie wody, powietrza, gleby). Wskażemy walory estetyczne przyrody – będziemy uczyć poczucia troski o najbliższe otoczenie; wyjaśnimy, dlaczego trzeba dbać o lasy, chronić kwiaty, segregować śmieci. Poznamy pojęcie „recykling” oraz zasady kulturalnego zachowania w lesie. Będziemy klasyfikować przedmioty wg obranej cechy. Poznamy litery „f”, „F’(dzieci 5-letnie).
 4. Mieszkamy w Polsce. Omówimy położenie geograficzne Polski; przypomnimy symbole narodowe; wyjaśnimy pochodzenie nazwy stolicy Polski; poszerzymy wiadomości o ważniejszych miejscach Warszawy i Krakowa. Rozbudzimy zainteresowania dzieci własną miejscowością poprzez obserwację najbliższego otoczenia: wygląd terenu, zabudowania, otoczenie przyrodnicze. Będziemy porównywać wygląd domów dawniej i dziś. Odkryjemy litery „h”, „H” (dzieci 5-letnie). Utrwalimy znajomość figur geometrycznych.

Dodatkowo będziemy:

- zachęcać dzieci do śmiałych wypowiedzi; będziemy usprawniać narządy mowy; rozwijać słuch fonematyczny;

- rozwijać zdolność skupienia uwagi, uważnego słuchania, obserwowania oraz wyciągania logicznych wniosków;

- rozwijać kreatywność, sprawność manualną, grafomotoryczną i umiejętności plastyczne;

- rozwijać zainteresowania muzyczne (wrażliwość słuchową; poczucie rytmu; umiejętności wokalne);

- ćwiczyć posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała - prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

- zachęcać do zabaw ruchowych i rozwijać sprawność fizyczną;

- wdrażać do poszanowania pracy innych; budować pewność siebie i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

 

Piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem”

 Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem.

 Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

 1. Ciuchcia na dworcu czeka,

dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.

Ciuchcia mknie daleko i przygód wiele

na pewno w drodze spotka nas.

Ref.: Jesteśmy ...

 1. Pierwsze jest Zakopane,

miejsce wspaniałe gdzie góry i górale są.

Kraków to miasto stare,

w nim piękny Wawel, obok Wawelu mieszkał smok.

Ref.: Jesteśmy ...

 1. Teraz to już Warszawa,

to ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest.

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek

i wiele innych pięknych miejsc.

Ref.: Jesteśmy ...

 1. Toruń z daleka pachnie,

bo słodki zapach pierników kusi mocno nas.

Podróż kończymy w Gdańsku,

skąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat.

Ref.: Jesteśmy ...

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z oddziału III „Motylki”

na   ,,Wielkanocne Warsztaty Świąteczne’’,

które odbędą się dnia 19.03.2024r. (tj. wtorek) o godz. 15.45.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na marzec
 

MARZEC

 1. Muzyka jest wszędzie. Porozmawiamy o różnych rodzajach muzyki – wysłuchamy nagrań piosenek wybranych zespołów muzycznych. Będziemy nazywać wybrane instrumenty. Poznamy wygląd gamy i nazwy solmizacyjne nut. Zorganizujemy kącki muzyczny w sali - wskażemy przedmioty, które wydają dźwięki; będziemy grać na instrumentach perkusyjnych i niekonwencjonalnych; wykonamy eksperyment „Słoiki i dźwięki”; namalujemy nastrój utworu muzycznego/ wykonamy grzechotki. Poznamy litery „z”, „Z” (dzieci 5-letnie).
 2. Mamy różne charaktery. Dowiemy się, czym są emocje i jakie są rodzaje uczuć. Zapoznamy dzieci ze sposobami kontrolowania emocji. Dowiemy się, kim jest bohater pozytywny, a kim – bohater negatywny; poznamy znaczenie pojęcia: „dobry uczynek”, „kłamstwo”/„chwalenie się” i ukażemy ich skutki; porozmawiamy o wartościach, tolerancji i lojalności. Utrwalimy znajomość stosowania zwrotów grzecznościowych: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Będziemy kształtować umiejętności wnikliwej obserwacji oraz wyciągania logicznych wniosków podczas zabaw badawczych z kolorami i solą. Odkryjemy litery „u”, „U”; będziemy wspólnie czytać teksty wyrazowo-obrazkowe (dzieci 5-letnie).
 3. Wiosna, wiosna. Zapoznamy dzieci z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośnia – zwrócimy uwagę na pierwsze oznaki i kaprysy marcowej pogody; będziemy nazywać i opisywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia nawiązując do przysłowia ludowego „W marcu jak w garncu”. Będziemy poszerzać wiedzę dzieci o zwierzętach żyjących w naturalnym środowisku: przypomnimy dzieciom wygląd i zwyczaje bociana oraz nazwy zwierząt budzących się z zimowego snu. Dowiemy się, co to jest „marzanna”? Wykonamy „słomianą pannę” i weźmiemy udział w tradycyjnych obchodach żegnania zimy i witania wiosny. Zrobimy wiosenne porządki. Założymy „zielony ogródek w sali” - będziemy poznawać warunki konieczne do prawidłowego wzrostu roślin. Utrwalimy znajomość dni tygodnia. Odkryjemy litery „c”, „C” (dzieci 5-letnie).
 4. Wielkanocne tradycje. Wprowadzimy dzieci w atmosferę zbliżających się świąt- poznamy polskie tradycje związane z obchodami świąt Wielkanocnych (palmy, koszyczek, pisanki, świąteczne wypieki, święcenie pokarmów, śniadanie wielkanocne, tradycja polewania się wodą tzw. śmigus – dyngus). Będziemy tworzyć warunki stymulujące aktywność badawczą i twórczą podczas prowadzonych doświadczeń z jajkiem. Utrwalimy określanie położenia przedmiotów w przestrzeni. Poznamy litery „j”, „J”; odkryjemy zapis cyfrowy liczby 9 (dzieci 5-letnie).

Dodatkowo będziemy:

- obserwować roślinność w kąciku przyrody oraz w pobliskich ogródkach;

- ćwiczyć pamięć wzrokową; rozwijać spostrzegawczość;

- przeprowadzać analizę i syntezę sylabową poznanych wyrazów -będziemy uczyć się wyróżniać pierwszą i ostatnią głoskę w tych wyrazach; będziemy utrwalać rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter oraz wypowiadanie się zdaniami na określony temat;

- wyrabiać zdolności koncentracji i poczucia rytmu; ćwiczyć szybką reakcję na sygnały dźwiękowe, zmianę tempa;

- pobudzać do działalności twórczej - inspirować i poszerzać doświadczenia plastyczne;

- motywować do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach gimnastycznych;

- ćwiczyć posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym; będziemy ćwiczyć dodawanie i odejmowanie;  kształtować umiejętności klasyfikowania obiektów według wspólnej cechy.

 

Piosenka pt. Nareszcie jest wiosna

 1. Przyszła do nas wiosna – słoneczna, radosna.

 Budzi kwiaty, budzi drzewa, ze skowronkiem śpiewa.

 1. Przywitała ptaki, bo właśnie wróciły,

 gdy się tylko dowiedziały, że już nie ma zimy.

 1. Wiosennym deszczykiem kaczeńce podlewa

 i przygląda się radośnie listeczkom na drzewach.

 1. Teraz budzi żabki, pszczoły i chrabąszcze,

 tańczy razem z motylami na kwitnącej łące.

 1. Woła do niedźwiedzia: „Wstawaj, misiu, wstawaj!

 Już wiosenne kwiaty kwitną, zielenieje trawa!”

 1. I dzieci łaskocze słońca promieniami.

 „Chodźcie, dzieci, chodźcie, dzieci, z wiosną się pobawić”.

 

Piosenka pt. „Wiosno, wiosenko”

Wiosno, wiosenko gdzie jesteś powiedz nam? (x2)

Czy jesteś za górami, czy jesteś za lasami?

Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś powiedz nam?

Idę, już idę choć zimny wicher dmie. (x2)

Przynoszę promyk słonka, przynoszę śpiew skowronka

Idę, już idę choć zimny wicher dmie.

Projekt edukacyjny Małe laboratorium

Drodzy Rodzice

W oddziale III rozpoczynam realizację projektu edukacyjnego „Małe laboratorium”. Jest to projekt ściśle związany z zabawami badawczymi, które dają możliwość zaspokajania aktywności poznawczej dziecka i sprawiają, że dziecko samodzielnie zdobywa doświadczenia. Podejmując zabawę badawczą dziecko staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. 

W toku działania i obserwacji dzieci będą zapoznawały się z funkcjonowaniem przedmiotów i ich cechami oraz z ich właściwościami, a także będą dostrzegały związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między badanymi przedmiotami i zjawiskami. Dodatkowo będą uczyły się analizy, syntezy, porównywania i uogólniania. Przy okazji będą rozwijały umiejętność krytycznego myślenia, wytrwałości, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, a także będą poszerzały horyzonty myślowe.

Przed każdymi zajęciami omawiane będą zasady bezpiecznego zachowania w trakcie prowadzonych doświadczeń. Podczas zajęć dzieci będą obserwowały i wykonywały różnorodne eksperymenty np.: „Gdzie jest powietrze?”, „Znikająca woda”, „Co przyciąga magnes?”, „Wędrująca woda”, „Wirujące kolory”, „Tęcza z cukierków”, „Wulkan”, „Meduza w butelce”, „Kolorowy deszcz”, „Kolorowa sól (w butelce)”, „Malowanie na mleku”, „Tańczące rodzynki”, „Jajko w solance”, „Gumowe jajko”, „Niewidzialny atrament”, „Malowanie na soli”, „Magiczny woreczek” , „Tornado w butelce”, „Sensoryczne migoczące gniotki”, „Galaretki w słoiku”, „Krystalizacja soli”, „Kolorowe bąbelki”, „Dwukolorowe słoiki” i „Samorosnące balony”.

Przewidywane rezultaty projektu

Dziecko (na miarę swoich możliwości):

- uważnie słucha i rozumie kierowane do niego polecenia;

- przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa;

- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje);

- pogłębia wiedzę i zainteresowania światem przyrodniczym i technicznym;

- wypowiada się na określony temat, zadaje pytania, formułuje spostrzeżenia;

- przewiduje, jakie będą skutki wykonywanych czynności;

- dostrzega zależność przyczynowo -skutkową między działaniem, a uzyskanym efektem;

- próbuje formułować wnioski z przeprowadzonych doświadczeń;

- poznaje cechy i właściwości przedmiotów, materiałów, badanych ciał;

- poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska;

- nabiera wiary we własne możliwości.

Realizacja projektu edukacyjnego „Małe laboratorium” z pewnością pozytywnie wpłynie na harmonijny rozwój dziecka. Umożliwi każdemu dziecku aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami, poszerzy i pogłębi wiadomości przyrodniczo-techniczne.

Rodziców zachęcam do udziału w planowanych warsztatach i śledzenia relacji fotograficznych.

Nauczycielka
mgr Bożena Grzesiak

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY

 1. Mass media. Będziemy dyskutować na temat Internetu – ustalimy do czego jest potrzebny Internet i czy jest bezpieczny? Będziemy rozwijać kreatywność i wyobraźnię - wymyślimy nowe nazwy dla sprzętu komputerowego; stworzymy grafikę do własnej gry komputerowej. Określimy, do czego służą: radio, telewizja, gazeta. Omówimy wygląd i części składowe gazet. Wykorzystamy gazety do zabaw matematycznych rozwijających orientację przestrzenną i umiejętności liczenia.
 2. Poznajemy różne zawody. Poznamy/ przypomnimy nazwy i podstawowe czynności związane
  z poszczególnymi zawodami; omówimy rekwizyty potrzebne do wykonywania danego zawodu. Odwiedzimy przedszkolną kuchnię - poznamy miejsce przygotowywania posiłków, zapoznamy dzieci z czynnościami i narzędziami pracy kucharza / kucharki. Będziemy uświadamiać dzieciom znaczenie właściwego zachowania się przy stole i spożywania zdrowych produktów. Będziemy rozwijać sprawność manualną, ruchową i umiejętności poruszania się przy muzyce. Poznamy litery „g”, „G” oraz cyfrę „8” (dzieci 5-letnie).
 3. Zabawy na śniegu. Rozwiążemy i ułożymy zagadki o tematyce zimowej. Będziemy rozmawiać na temat ulubionych zabaw zimowych - nazwiemy i wybierzemy ubrania odpowiednie do jazdy na nartach i zabaw na śniegu; poznamy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Poznamy różne zimowe dyscypliny sportowe. Odkryjemy jak wygląda litera „w”, „W” (dz. 5-letnie). Będziemy rozwiązywać zadania matematyczne z treścią i wg podanego kodu.
 4. Czyste powietrze wokół nas. Będziemy realizować Program Edukacyjny dotyczący ochrony zdrowia.

Dodatkowo będziemy:

- rozwijać umiejętności skupiania uwagi na prezentowanych utworach – zachęcać do budowania dłuższych wypowiedzi oraz prowokować do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi;

- przeprowadzać analizę i syntezę sylabową poznanych wyrazów; wyróżnimy pierwszą i ostatnią głoskę;

- rozwijać sprawność manualną, ruchową  i umiejętności poruszania się przy muzyce;

- rozwijać aktywność badawczą i wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych eksperymentów;

- uczyć dzieci właściwego współdziałania w grupie rówieśniczej, stosowania form grzecznościowych oraz przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad zgodnego funkcjonowania w grupie,  nabywania odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli, a także obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

 

Piosenka pt. „Wymarzony zawód” (sł. i muz. Krystyna Gowik)

 1. Przyszłość to daleki czas,

 lecz już myśli każdy z nas,

 kim zostanie i co kiedyś robić będzie.

 Tyle jest zawodów, że można pomarzyć już,

kim być się chce.

 Tu i tam pracować, być potrzebnym wszędzie.

Ref.: Chcę być pilotem i latać samolotem.

 Chcę być weterynarzem, bo od zawsze o tym marzę.

 Chcę być lekarką i ludzi ratować.

 Chcę być kucharką i smacznie gotować.

 1. Ważne jest, kolego mój,

 aby lubić zawód swój.

 Robić w życiu to, o czym się ciągle marzy.

 Wtedy miło mija czas,

 gdy robi to, co kocha, każdy z nas.

 Uśmiech wtedy człowiek ma na swojej twarzy.

Ref.: Chcę być pilotem i latać samolotem…