Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Projekt edukacyjny Małe laboratorium

Drodzy Rodzice

W oddziale III rozpoczynam realizację projektu edukacyjnego „Małe laboratorium”. Jest to projekt ściśle związany z zabawami badawczymi, które dają możliwość zaspokajania aktywności poznawczej dziecka i sprawiają, że dziecko samodzielnie zdobywa doświadczenia. Podejmując zabawę badawczą dziecko staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. 

W toku działania i obserwacji dzieci będą zapoznawały się z funkcjonowaniem przedmiotów i ich cechami oraz z ich właściwościami, a także będą dostrzegały związki przyczynowo-skutkowe zachodzące między badanymi przedmiotami i zjawiskami. Dodatkowo będą uczyły się analizy, syntezy, porównywania i uogólniania. Przy okazji będą rozwijały umiejętność krytycznego myślenia, wytrwałości, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, a także będą poszerzały horyzonty myślowe.

Przed każdymi zajęciami omawiane będą zasady bezpiecznego zachowania w trakcie prowadzonych doświadczeń. Podczas zajęć dzieci będą obserwowały i wykonywały różnorodne eksperymenty np.: „Gdzie jest powietrze?”, „Znikająca woda”, „Co przyciąga magnes?”, „Wędrująca woda”, „Wirujące kolory”, „Tęcza z cukierków”, „Wulkan”, „Meduza w butelce”, „Kolorowy deszcz”, „Kolorowa sól (w butelce)”, „Malowanie na mleku”, „Tańczące rodzynki”, „Jajko w solance”, „Gumowe jajko”, „Niewidzialny atrament”, „Malowanie na soli”, „Magiczny woreczek” , „Tornado w butelce”, „Sensoryczne migoczące gniotki”, „Galaretki w słoiku”, „Krystalizacja soli”, „Kolorowe bąbelki”, „Dwukolorowe słoiki” i „Samorosnące balony”.

Przewidywane rezultaty projektu

Dziecko (na miarę swoich możliwości):

- uważnie słucha i rozumie kierowane do niego polecenia;

- przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa;

- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje);

- pogłębia wiedzę i zainteresowania światem przyrodniczym i technicznym;

- wypowiada się na określony temat, zadaje pytania, formułuje spostrzeżenia;

- przewiduje, jakie będą skutki wykonywanych czynności;

- dostrzega zależność przyczynowo -skutkową między działaniem, a uzyskanym efektem;

- próbuje formułować wnioski z przeprowadzonych doświadczeń;

- poznaje cechy i właściwości przedmiotów, materiałów, badanych ciał;

- poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska;

- nabiera wiary we własne możliwości.

Realizacja projektu edukacyjnego „Małe laboratorium” z pewnością pozytywnie wpłynie na harmonijny rozwój dziecka. Umożliwi każdemu dziecku aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami, poszerzy i pogłębi wiadomości przyrodniczo-techniczne.

Rodziców zachęcam do udziału w planowanych warsztatach i śledzenia relacji fotograficznych.

Nauczycielka
mgr Bożena Grzesiak

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY

 1. Mass media. Będziemy dyskutować na temat Internetu – ustalimy do czego jest potrzebny Internet i czy jest bezpieczny? Będziemy rozwijać kreatywność i wyobraźnię - wymyślimy nowe nazwy dla sprzętu komputerowego; stworzymy grafikę do własnej gry komputerowej. Określimy, do czego służą: radio, telewizja, gazeta. Omówimy wygląd i części składowe gazet. Wykorzystamy gazety do zabaw matematycznych rozwijających orientację przestrzenną i umiejętności liczenia.
 2. Poznajemy różne zawody. Poznamy/ przypomnimy nazwy i podstawowe czynności związane
  z poszczególnymi zawodami; omówimy rekwizyty potrzebne do wykonywania danego zawodu. Odwiedzimy przedszkolną kuchnię - poznamy miejsce przygotowywania posiłków, zapoznamy dzieci z czynnościami i narzędziami pracy kucharza / kucharki. Będziemy uświadamiać dzieciom znaczenie właściwego zachowania się przy stole i spożywania zdrowych produktów. Będziemy rozwijać sprawność manualną, ruchową i umiejętności poruszania się przy muzyce. Poznamy litery „g”, „G” oraz cyfrę „8” (dzieci 5-letnie).
 3. Zabawy na śniegu. Rozwiążemy i ułożymy zagadki o tematyce zimowej. Będziemy rozmawiać na temat ulubionych zabaw zimowych - nazwiemy i wybierzemy ubrania odpowiednie do jazdy na nartach i zabaw na śniegu; poznamy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Poznamy różne zimowe dyscypliny sportowe. Odkryjemy jak wygląda litera „w”, „W” (dz. 5-letnie). Będziemy rozwiązywać zadania matematyczne z treścią i wg podanego kodu.
 4. Czyste powietrze wokół nas. Będziemy realizować Program Edukacyjny dotyczący ochrony zdrowia.

Dodatkowo będziemy:

- rozwijać umiejętności skupiania uwagi na prezentowanych utworach – zachęcać do budowania dłuższych wypowiedzi oraz prowokować do stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi;

- przeprowadzać analizę i syntezę sylabową poznanych wyrazów; wyróżnimy pierwszą i ostatnią głoskę;

- rozwijać sprawność manualną, ruchową  i umiejętności poruszania się przy muzyce;

- rozwijać aktywność badawczą i wyciągać wnioski na podstawie przeprowadzonych eksperymentów;

- uczyć dzieci właściwego współdziałania w grupie rówieśniczej, stosowania form grzecznościowych oraz przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad zgodnego funkcjonowania w grupie,  nabywania odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli, a także obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

 

Piosenka pt. „Wymarzony zawód” (sł. i muz. Krystyna Gowik)

 1. Przyszłość to daleki czas,

 lecz już myśli każdy z nas,

 kim zostanie i co kiedyś robić będzie.

 Tyle jest zawodów, że można pomarzyć już,

kim być się chce.

 Tu i tam pracować, być potrzebnym wszędzie.

Ref.: Chcę być pilotem i latać samolotem.

 Chcę być weterynarzem, bo od zawsze o tym marzę.

 Chcę być lekarką i ludzi ratować.

 Chcę być kucharką i smacznie gotować.

 1. Ważne jest, kolego mój,

 aby lubić zawód swój.

 Robić w życiu to, o czym się ciągle marzy.

 Wtedy miło mija czas,

 gdy robi to, co kocha, każdy z nas.

 Uśmiech wtedy człowiek ma na swojej twarzy.

Ref.: Chcę być pilotem i latać samolotem…

Dzień Babci i Dzień Dziadka

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadziusiów dzieci z oddziału III na uroczysty występ z okazji ich święta, który odbędzie się dnia 30.01.2024r. (tj. wtorek) o godz. 15.30.

Dzieci i Nauczycielki z oddziału III „Motylki”

W tym dniu, Rodziców prosimy o odświętne ubranie dzieci. Dziękujemy:)

 

STYCZEŃ

 1. Mijają dni, miesiące. Będziemy nazywać kolejne pory roku, miesiące i dni tygodnia. Dowiemy się, że powtarzają się one cyklicznie. Poznamy kalendarz, jego rolę w określaniu miesięcy i dni tygodnia. Zwrócimy uwagę na ich występowanie w takiej samej kolejności. Będziemy usprawniać narządy mowy podczas ćwiczeń artykulacyjnych. Będziemy rozwijać umiejętności płynnego mówienia: wypowiadania się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu. Poznamy litery „r”, „R” oraz liczbę „7” (dzieci 5-letnie). Stworzymy sytuacje zabawowe wymagające manipulowania i liczenia.
 2. Poznajemy przyrodę. Rozbudzimy u dzieci wrażliwości na los i potrzeby zwierząt w trudnych warunkach zimowych. Będziemy rozmawiać o tym, czego zwierzęta potrzebują - poznamy sposoby ich dokarmiania. Będziemy nazywać ptaki odwiedzające karmnik - zachęcimy dzieci do pomagania ptakom. Będziemy opanowywać umiejętności językowe: doskonalić analizę i syntezę słuchową. Będziemy wyrabiać płynność ruchów oraz koordynację wzrokowo – ruchową podczas wspólnych zabaw.
 3. Odwiedzili nas babcia i dziadek. Wzmocnimy więzi emocjonalne dzieci z rodziną poprzez kultywowanie obchodów „Dnia Babci” i „Dnia Dziadka” - przygotujemy upominki i program artystyczny. Będziemy uczyć się wierszy, piosenek i tańców, które dzieci zaprezentują podczas występu. Ukażemy ważną rolę, jaką pełnią dziadkowie w życiu każdego dziecka. Wzbudzimy zainteresowania członkami najbliższej rodziny – wyjaśnimy znaczenie drzewa genealogicznego. Poznamy litery „n”, „N” (dzieci 5-letnie).
 4. Moje ciało-moje zmysły. Zapoznamy dzieci z funkcjonowaniem organizmu człowieka. Będziemy nazywać wskazane części ciała. Przypomnimy i utrwalimy nazwy narządów zmysłów; omówimy -jakie funkcje pełni każdy z nich. Będziemy poznawać przedmioty przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, węchu, dotyku. Wykonamy ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne. Podamy przykłady - w jaki sposób unikać hałasu na sali przedszkolnej. Poznamy i będziemy się bawić z literą „b”, „B” (dz. 5-letnie).
 5. Karnawał. Poszerzymy wiedzę dzieci o zwyczajach karnawałowych. Będziemy bogacić ich słownictwo – wyjaśnimy znaczenie słów związanych z karnawałem. Poznamy zwyczaj przebierania się na bal - będziemy rozpoznawać i nazywać stroje karnawałowe; będziemy wykorzystywać różne przedmioty do zabaw taneczno-rytmicznych przy muzyce. Stworzymy warunki do odczuwania satysfakcji i radości ze wspólnej zabawy. Poznamy dodawanie jako przybywanie elementów - jego graficzny znak oraz zapis działania matematycznego ze znakami:+ oraz =. Odkryjemy litery „s”, „S” (dz. 5-letnie).

Dodatkowo:

- zmotywujemy dzieci do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych oraz do przestrzegania zasad

obowiązujących w trakcie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

- będziemy rozwijać wyobraźnię dziecięcą oraz inspirować do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej i plastycznej;

- będziemy uczyć dzieci odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów  rywalizacji;

- będziemy wdrażać do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji obrazkowych
i posługiwania się pojęciami: najpierw, potem, na końcu;

- będziemy umuzykalniać dzieci (rozwijać umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, kształtować poczucie rytmu  i wrażliwości muzycznej);

- będziemy budować umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

Wiersz M. Golc pt. „Balonik”

Dzisiaj wszystkie baloniki

Tańczą raźno w rytm muzyki.

Ten czerwony – na niteczce –

Podskakuje przy poleczce.

A zielony – ten na sznurku –

Podryguje przy mazurku.

Żółty – na patyku zmierza –

Będzie tańczył poloneza.

Jest niebieski, jest i biały –

Wszystkie w tańcu się spotkały.

Teraz lekko tańczą w koło.

Jest karnawał! Jest wesoło!

 

Piosenka „Mój kochany dziadek” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

1.To jest mój dziadek, a to jestem ja – dwaj najlepsi przyjaciele.

Gdy jesteśmy razem, piękniejszy jest świat.

Z dziadkiem jest ciekawiej, z dziadkiem jest weselej.

Ref.: Dziadek wszystko umie zrobić, dziadek najlepiej wszystko wie.

Kocham dziadka cały sercem, a dziadek bardzo kocha mnie.

2.Nawet gdy chmury i gdy pada deszcz, z dziadkiem zawsze jest wesoło.

Spacer, lody, kino, wyprawa na mecz z dziadkiem jest cudowną,

niezwykłą przygodą.

Ref.: Dziadek wszystko umie zrobić… .

DRODZY RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁU III „MOTYLKI”

Serdecznie zapraszamy Rodziców na „Koncert Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się dn. 18.12.2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.15.

Prosimy Rodziców o przygotowanie dla swoich dzieci strojów „gwiazdek” (w miarę możliwości białe ubranie i np. opaska z gwiazdką). Dziękujemy.

GRUDZIEŃ

 1. Tutaj rosły paprocie. Stworzymy okazje do zdobywania wiadomości o prehistorycznym świecie i prawdopodobnych przyczynach wyginięcia dinozaurów. Dowiemy się jak powstaje węgiel kamienny. Poznamy właściwości fizyczne minerałów: soli kuchennej i węgla kamiennego. Odkryjemy literę: „k”, „K” (dzieci 5 -letnie) oraz cyfrę „5”.

Mikołaju, Mikołaju. Przybliżymy dzieciom postać Świętego Mikołaja; będziemy tworzyć nastrój radosnego oczekiwania na jego przybycie w oparciu o przeżycia dzieci, treści utworów i zabawy.

 1. Nadchodzi zima. Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie - zwrócimy uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Omówimy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: śnieg, mróz, zimno, lód. Będziemy wykonywać doświadczenia z lodem i śniegiem. Porozmawiamy na temat bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw. Odkryjemy jak wygląda litera „y”, „Y” (dz. 5-letnie). Będziemy ćwiczyć orientację przestrzenną z uwzględnieniem prawej strony i lewej
 2. Święta, Święta… . Ukażemy dzieciom piękno Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy rozmawiać o przygotowaniach do świąt i tradycyjnych potrawach. Wymienimy się wiadomościami o rodzinnych tradycjach dotyczących: robienia prezentów, dzielenia się opłatkiem, dekorowania choinki, uczestniczenia w spotkaniach świątecznych, składania sobie świątecznych życzeń. Nauczymy się kolęd i innych utworów świątecznych. Przygotujemy program artystyczny na spotkanie świąteczne z rodzicami. Poznamy: literę „l”, „L” oraz cyfrę „6” (dz. 5-letnie).
 3. W świecie zabawek. Dowiemy się, jak bawiły się dzieci w dawnych czasach i jakim zabawkami bawią się dzieci na całym świecie. Poszukamy odpowiedzi na pytania problemowe: -Co to jest zabawka?, -Skąd się bierze bałagan?- Jakie mogą być tego konsekwencje? Będziemy bawić się klockami w zabawy matematyczne.
Dodatkowo dzieci będą: uczestniczyć w zabawach ruchowych rozwijających sprawność całego ciała; wykonywać ćwiczenia wg pokazu i własnych pomysłów; nabywać umiejętności do nauki czytania i pisania np.  poprzez ćwiczenia słuchu fonematycznego (sylabizowanie w toku zabaw, rytmiczne powtarzanie tekstów); wykonywać prace plastyczne rozwijające sprawność manualną i pomysłowość; poszerzać zainteresowania muzyczne min.: umiejętności wokalne, rytmicznego poruszania się i twórczego interpretowania utworów.
 

Piosenka pt. „Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem”.

 1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.

Ref. Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj?

Hu, hu, ha, ta, la, la co to za Mikołaj?

 1. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku.

A prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

Ref. Hu, hu, ha, tra, la, la … .

 

Piosenka pt. „To są święta”.

 1. Święta, święta zaczynamy,

Choineczkę ubieramy.

Pięknie będzie lśnić! / bis x3

Już bombeczki zawieszone,

wszystkie lampki zapalone.

Och, jak pięknie lśni! /bis x3

Ref: Bo to są święta!

Bo to są święta!

I każda buzia jest uśmiechnięta.

To czas radości, oczekiwania

Na narodziny Jezusa Pana. } x2

 1. Pod choinką są prezenty,

Przyniósł je Mikołaj święty.

Cóż tam może być? /bis x3

Wszyscy rączki zacieramy

i prezenty otwieramy.

Och, jak miło jest! / bis x3

Ref: Bo to są święta!

Bo to są święta!

I każda … . }x2

DRODZY RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁU III „MOTYLKI”

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

na zabawy jesienne pt. „W krainie ziemniaka”,

które odbędą się dnia 27.11.2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad

LISTOPAD

 1. Jesienne nastroje. Będziemy uczyć dzieci dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody jesienią. Określimy zachodzące zmiany oraz zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni (np.: padający deszcz, mgły, ochłodzenie, silny wiatr, obniżająca się temperatura, krótkie dni). Poznamy cykl krążenia wody w przyrodzie. Wykonamy doświadczenia pozwalające sprawdzić, które przedmioty toną w wodzie, a które utrzymują się na jej powierzchni. Poznamy litery „i”, „I” (dzieci 5 -letnie).
 2. Nasze domy. Wzbudzimy poczucie przynależności dzieci do domu rodzinnego. Zapoznamy dzieci z różnymi rodzajami budowli. Omówimy pomieszczenia domów i będziemy nazywać ich mieszkańców. Dzieci będą uczestniczyć w zabawach manipulacyjno-konstrukcyjnych i będą przeżywać pozytywne efekty swoich działań podczas budowania różnych konstrukcji z klocków.

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości – przybliżymy dzieciom postać Józefa Piłsudskiego oraz wydarzenia historyczne, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Poznamy polskie symbole narodowe. Zaprezentujemy umiejętności artystyczne podczas uroczystej akademii.

 1. W świecie teatru. Poszerzymy ogólną wiedzę dzieci o teatrze – zapoznamy z pracą aktora; wzbogacimy słownictwo o pojęcia związane z teatrem: aktor, scena, kurtyna, widownia, kostiumy, . Przypomnimy ogólnie przyjęte zasady zachowania się w teatrze. Wykonamy kukiełki z różnorodnych materiałów, których wygląd będzie zależał od pomysłowości dzieci. Zorganizujemy kącik teatralny i będziemy tworzyć mini przedstawienia. Poznamy litery „t”, „T” (dzieci 5 -letnie). Będziemy ćwiczyć słuch fonematyczny i sprawność grafomotoryczną. Odkryjemy zapis cyfrowy liczby „4” – będziemy przeliczać liczebniki w zbiorze 4-elementowym.
 2. Znamy te baśnie. Będziemy rozbudzać zainteresowania czytelnicze wśród dzieci. Poznamy etapy powstawania książki i jej budowę. Przypomnimy zasady właściwego korzystania z książek i sposoby naprawiania zniszczonych. Poznamy utwory literatury dziecięcej - będziemy oceniać zachowania fikcyjnych bohaterów i stosować określenia: bohater pozytywny, bohater negatywny. Będziemy prezentować baśniowe postaci za pomocą, ruchu, gestów i mimiki; wykonamy inspirowane prace plastyczne. Odkryjemy litery „d”, „D” (dzieci 5 -letnie). Będziemy ćwiczyć syntezę i analizę sylabową. Zapoznamy dzieci z nazwą i charakterystycznymi cechami prostokąta. Będziemy rozwijać umiejętności wokalne i umiejętności wykonywania akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych.
 3. Tutaj rosły paprocie. Stworzymy okazje do zdobywania wiadomości o prehistorycznym świecie i prawdopodobnych przyczynach wyginięcia dinozaurów. Dowiemy się jak powstaje węgiel kamienny. Poznamy właściwości fizyczne minerałów: soli kuchennej i węgla kamiennego. Poznamy litery: „k”, „K” (dzieci 5 -letnie) oraz zapis graficzny cyfry „5”.

Dodatkowo będziemy: - obchodzić „Światowy Dzień Pluszowego Misia” i „Andrzejki”;
- wdrażać dzieci do uważnego słuchania i wykonywania słownych poleceń nauczyciela;
- brać udział w zabawach matematycznych - utrwalimy nazwy i wygląd figur geometrycznych; będziemy ćwiczyć umiejętność klasyfikowania, porównywania zbiorów i wyznaczania części wspólnej;
- poszerzać doświadczenia plastyczne - odkrywać nowe techniki plastyczne i rozwijać inwencję twórczą;
- zachęcać do ćwiczeń gimnastycznych i aktywności ruchowej.

Piosenka pt. „Kujawiaczek jeden”

 1. Kujawiaczek jeden w lesie sobie spał,

gdy nadeszła jesień cały z zimna drżał.

Ref.: Aż znów zaświeciło

         słońce, powiał wiatr; hej!

         Kujawiaczek biegnie drogą

         poprzez cały świat.

 1. Na zielonej trawie w parku sobie siadł

i oglądał listek, który z drzewa spadł.

Ref.: Aż znów zaświeciło …

 1. Odlatują ptaki za morze, za las, kujawiaczek jeden zostanie wśród nas.

Ref.: Aż znów zaświeciło …