Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Obraz

Projekt edukacyjny „Małe laboratorium”

W oddziale IV realizujemy projekt edukacyjny „Małe laboratorium”, którego cele główne to:

- podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, eksperymentowania;

- rozwijanie aktywności poznawczej, wyobraźni twórczej oraz kreatywności dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych;

- budzenie zainteresowań poznawczych / naukowych do czerpania radości z odkrywania nowego;

- rozbudzanie zainteresowań fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie;

- zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania i poszukiwania odpowiedzi na różne pytania badawcze;

- doskonalenie umiejętności wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie doświadczeń;

- rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwiązywania innych, trudniejszych zadań.

W ramach realizacji projektu dnia 11.08.2022r. odbyły się warsztaty z rodzicami oraz prowadzone były zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w formie zabaw badawczych pobudzających dzieci do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do obserwacji i działania. W trakcie spotkań  dzieci bardzo chętnie wykonywały następujące eksperymenty: „Wędrująca woda”, „Wirujące kolory”, „Mieszanie kolorów”, „Tęcza z cukierków”, „Wulkan”, „Meduza w butelce”,  „Krystalizacja soli”, „Kolorowy deszcz”, „Kolorowa sól (w butelce)”, „Malowanie na mleku”, „Tańczące rodzynki”, „Jajko w solance”, „Malowanie na soli”, „Magiczny woreczek”,  „Galaretka w słoiku”i „Sensoryczne migoczące gniotki”. Wszystkie doświadczenia wywołały zdziwienie i sprawiły dzieciom wiele radości z efektów wykonywanych eksperymentów. Zapraszamy do galerii zdjęć:)

Czytaj więcej...