Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Zdjęcie budynku Przedszkola

Godło Państwa Polskiego     Herb Miasta Krakowa

Samorządowe Przedszkole Nr 97
im. Jana Brzechwy

os.Kalinowe11
Kraków 31-813

Dyrektor: Lila Marchewka

Wicedyrektor: Marzena Zbela

126484419
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00

numer konta: 22102028920000510205903721

Mapa dojazdu 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 97 im. Jana Brzechwy z siedzibą  w Krakowie os. Kalinowe 11 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1.Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.