Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz tego wszyscy  nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, warsztatach, realizują ścieżki awansu zawodowego. Dzięki temu znają nowoczesne trendy pedagogiczne oraz wdrażają aktywne  metody pracy i ciekawe pomysły w działaniach z dziećmi. 

Kadrę administracyjno-obsługową stanowią w większości pracownicy o dużym stażu w naszej placówce. Są to osoby  zaangażowane, które wspomagają nauczycieli w codziennej pracy z dziećmi.

Dyrektor przedszkola Lila Marchewka

Oddział I - „Żabki” 

• Kinga Malicka-Berdzik nauczyciel

• Daria Pietrzkiewicz-Janisz nauczyciel

• Maria Wojakiewicz pracownik niepedagogiczny

• Dagmara Urbaś pracownik niepedagogiczny

Oddział II - „Zajączki” 

•Ewa Swatowska  nauczyciel

•Paulina Stachniak nauczyciel

• Patrycja Siwek pracownik niepedagogiczny

Oddział III - „Motylki” 

• Paulina Niechaj nauczyciel

• Lila Marchewka nauczyciel

•Lidiia Didun pracownik niepedagogiczny

Oddział IV - „Pszczółki” 

•Danuta Leśniak nauczyciel

•Lucyna Statkiewicz nauczyciel

•Iryna Kondratyshen pracownik niepedagogiczny

Oddział V - „Biedronki” 

•Bożena Grzesiak  nauczyciel

•Jolanta Sokalska nauczyciel

•Gabriela Policht pracownik niepedagogiczny

Oddział VI - „Wiewiórki” 

•Jolanta Golis nauczyciel

• Marzena Zbela nauczyciel

• Lucyna Kobiela pracownik niepedagogiczny

Pozostali pracownicy:

• Barbara Rożek szef kuchni

• Anna Sokołowska pracownik kuchni

• Sylwia Sobolewska pracownik kuchni

• Bogusława Łazowy samodzielny referent do spraw żywienia

• Krzysztof Kurbiel, Czesław Peciak  konserwatorzy

• Ludmiła Kruk specjalista do spraw kadr