Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Oprócz tego wszyscy  nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, warsztatach, realizują ścieżki awansu zawodowego. Dzięki temu znają nowoczesne trendy pedagogiczne oraz wdrażają aktywne  metody pracy i ciekawe pomysły w działaniach z dziećmi.

Kadra administracyjno-obsługowa - są to osoby zaangażowane, które wspomagają nauczycieli w codziennej pracy z dziećmi.

Dyrektor przedszkola Lila Marchewka

Oddział I - „Żabki”

 • Jolanta Sokalska nauczyciel

 • Lidia Zawartka nauczyciel

 • Maria Wojakiewicz pracownik niepedagogiczny

 • Lucyna Kobiela pracownik niepedagogiczny

Oddział II - „Zajączki”

 • Dorota Głukowska nauczyciel

 • Daria Pietrzkiewicz-Janisz nauczyciel

 • Iryna Kondratyshen pracownik niepedagogiczny

Oddział III - „Motylki”

 • Bozena Grzesiak nauczyciel

 • Lila Marchewka nauczyciel

 • Dagmara Urbaś pracownik niepedagogiczny

Oddział IV - „Pszczółki”

 • Małgorzata Batóg nauczyciel

 • Barbara Zych nauczyciel

 • Siwek Ptrycja pracownik niepedagogiczny

Oddział V - „Biedronki”

 • Jolanta Golis nauczyciel

 • Marzena Zbela nauczyciel

 • Lidiia Didun pracownik niepedagogiczny

Oddział VI - „Wiewiórki”

 • Danuta Leśniak nauczyciel

 • Lucyna Statkiewicz nauczyciel

 • Paulina Stańczuk pracownik niepedagogiczny

 

Pozostali nauczyciele:

 • Paulina Badan- logopeda

 • Natalia Jastrzębska- pedagog specjalny

 • Martyna Kuryś- psycholog

 • Lucyna Wąs- siostra zakonna prowadząca katechezę

Pozostali pracownicy:

 • Barbara Rożek szef kuchni

 • Anna Sokołowska pracownik kuchni

 • Sylwia Sobolewska pracownik kuchni

 • Bogusława Łazowy samodzielny referent do spraw żywienia

 • Krzysztof Kurbiel, Czesław Peciak konserwatorzy

 • Ludmiła Kruk specjalista do spraw kadr

 • Katarzyna Lizoń -sekretariat