Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Konkurs trwał od 08.03 do 18.03.2024r.. W tym terminie do konkursu zgłoszonych zostało 14 palm. Dnia 21.03 oceny zgłoszonych prac dokonała specjalnie powołana Komisja konkursowa, w skład której weszło dwóch przedstawicieli z grona rodziców i dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej. Członkowie komisji przydzielali punkty w skali od 1 do 10 w pięciu kategoriach (zgodnie z regulaminem konkursu) tj.: - ogólny wyraz artystyczny; - różnorodność i bogactwo użytych materiałów; - pomysłowość; - zachowanie tradycji w wyglądzie wielkanocnej palmy,- walory estetyczne. Suma zdobytych punktów pozwoliła na wyłonienie zwycięzców.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce

Oliwia Magiera (154pkt. / oddział V)

II miejsce

Alicja Leśniak (143pkt. / oddział IV)

III miejsce

Liliana Kapcia (126pkt. / oddział V)

Z uwagi na niewielkie różnice punktowe pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia za udział w konkursie. Wyniki konkursu zostały ogłoszone dnia 03.04.2024r.. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Organizatorzy dziękują członkom komisji za rzetelną ocenę prac oraz Dyrekcji Przedszkola za ufundowanie nagród.

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie:)

Organizatorki: mgr Jolanta Golis

mgr Bożena Grzesiak

Czytaj więcej...

6 grudnia 2023 r. gościliśmy w naszym przedszkolu  Mikołaja. Przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne ,,Święta u Kubusia Puchatka’’, a następnie
 Mikołaj rozdał dzieciom prezenty.

Czytaj więcej...

Planowane działania na grudzień 2023


04.12- 08.12.2023 r.- udział dzieci z oddziału VI w Między przedszkolnym konkursie plastycznym ,,Bożonarodzeniowa kartka świąteczna’’.

06.12.2023 r.- wizyta Świętego Mikołaja, przedstawienie teatralne „Święta u Kubusia Puchatka”.
07.12.2023 r.- wyjazd do ,,Multikina’’ dzieci z oddziału IV i VI na film ,,Życzenie’’ w ramach biletów z akcji ,,Kino za baterie’’.

8.12.2023 r. - pieczenie świątecznych pierniczków w oddziale II.
8.12.2023 r. - doświadczenia z lodem i śniegiem w oddziale V.

11.12.-15.12.2023 r.- wprowadzanie kolejnych bierek szachowych w ramach realizacji innowacji szachowej w oddziale VI.
12.12.2023 r.- pieczenie świątecznych pierniczków w oddziale V

14.12.2023 r. - pieczenie świątecznych pierniczków w oddziale IV

15.12.2023 r. - wycieczka edukacyjna do Domu Jana Matejki w ramach realizacji innowacji ,,Sztuka w przedszkolu’’- oddział IV.
15.12.2023 r.- zajęcia dla chętnych dzieci i rodziców ,,Świąteczne zabawy z Photonem’’ w ramach realizacji innowacji ,,Nauka kodowania w języku angielskim za pomocą nowoczesnych technologii’’-godz. 15.30

18.12.2023 r. - Koncert z okazji Bożego Narodzenia w wykonaniu dzieci z poszczególnych oddziałów:
- o godzinie 15.15- oddział I, III, VI;
- o godzinie 16.15- oddział II, IV, V.

19.12.2023 r.- pieczenie świątecznych pierniczków w oddziale VI.
19.12.2023 r.- składanie świątecznych życzeń przez dzieci w pobliskich szkołach, instytucjach.

20.12.2023 r.- pieczenie świątecznych pierniczków w oddziale III

21.12.2023 r. - pieczenie świątecznych pierniczków w oddziale I
21.12.2023 r.- Wigilia przedszkolna o godzinie 10.00, składanie życzeń, wspólne kolędowanie.

29.12.2023 r.- zabawy na pożegnanie Starego Roku.