Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

KONKURS DLA DZIECI I RODZICÓW

„PALMA WIELKANOCNA”

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków i ich rodziców do udziału w przedszkolnym konkursie plastyczno-technicznym na wielkanocną palmę.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przestrzennej formy przedstawiającej palmę z wykorzystaniem:

  • ogólnie dostępnych materiałów (roślinność, materiały plastyczne);
  • tradycyjnych form zdobniczych.

Cele konkursu:

- zaktywizowanie rodziców i dzieci do wspólnej zabawy w zakresie aktywności plastyczno-technicznej;

- poznawanie elementów sztuki ludowej;

kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą.

Regulamin:

  1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 97 im. Jana Brzechwy.
  2. Prace należy dostarczyć do dnia 18.03.2024 r. (tj. do poniedziałku) do p. Jolanty z oddziału V lub do p. Bożeny z oddziału III.
  3. Oceny zgłoszonych prac dokona specjalnie powołana Komisja konkursowa w dniu 21.03.2024 r.. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
  4. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

- ogólny wyraz artystyczny,

- różnorodność i bogactwo użytych materiałów,

- pomysłowość;

- zachowanie tradycji w wyglądzie wielkanocnej palmy,

- walory estetyczne.

  1. Wyniki konkursu i rozdanie dyplomów oraz nagród nastąpi w dniu 04.2024 r..
  2. Do każdej pracy należy dołączyć kartę z danymi dziecka (imię, nazwisko i nr grupy).

W konkursie biorą udział wyłącznie przestrzenne formy prac. Zakupionych palm prosimy nie przynosić. Nie będą brane pod uwagę!

Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia prac. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na prezentację prac na przedszkolnej wystawie oraz podaniem danych twórców na stronie internetowej przedszkola.

Życzymy pomysłowości i świetnej zabawy!