Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Dyżur wakacyjny- sierpień 2024.

Informujemy, że zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci z naszego przedszkola trwają od 18.03.2024 do 29.03.2024.

Karty zapisu dostępne są w holu przedszkolnym.

KONKURS DLA DZIECI I RODZICÓW

„PALMA WIELKANOCNA”

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków i ich rodziców do udziału w przedszkolnym konkursie plastyczno-technicznym na wielkanocną palmę.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przestrzennej formy przedstawiającej palmę z wykorzystaniem:

  • ogólnie dostępnych materiałów (roślinność, materiały plastyczne);
  • tradycyjnych form zdobniczych.

Cele konkursu:

- zaktywizowanie rodziców i dzieci do wspólnej zabawy w zakresie aktywności plastyczno-technicznej;

- poznawanie elementów sztuki ludowej;

kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą.

Regulamin:

  1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 97 im. Jana Brzechwy.
  2. Prace należy dostarczyć do dnia 18.03.2024 r. (tj. do poniedziałku) do p. Jolanty z oddziału V lub do p. Bożeny z oddziału III.
  3. Oceny zgłoszonych prac dokona specjalnie powołana Komisja konkursowa w dniu 21.03.2024 r.. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
  4. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

- ogólny wyraz artystyczny,

- różnorodność i bogactwo użytych materiałów,

- pomysłowość;

- zachowanie tradycji w wyglądzie wielkanocnej palmy,

- walory estetyczne.

  1. Wyniki konkursu i rozdanie dyplomów oraz nagród nastąpi w dniu 04.2024 r..
  2. Do każdej pracy należy dołączyć kartę z danymi dziecka (imię, nazwisko i nr grupy).

W konkursie biorą udział wyłącznie przestrzenne formy prac. Zakupionych palm prosimy nie przynosić. Nie będą brane pod uwagę!

Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia prac. Udział w konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na prezentację prac na przedszkolnej wystawie oraz podaniem danych twórców na stronie internetowej przedszkola.

Życzymy pomysłowości i świetnej zabawy!

Zapraszamy Rodziców na indywidualne spotkania
z panią psycholog Anną Miłkowską
(współpracującą z naszym przedszkolem z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4)

w dniu 29 lutego 2024 r.

w godz. od 12.30 do 15.30.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o wpisanie się na listę dostępną w przedszkolu.

Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie w tym roku szkolnym w lipcu .

LIPIEC- przerwa

SIERPIEŃ -pracujemy.

Harmonogram przerwy wakacyjnej znajduje się holu przedszkola.

Zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców na ,,dni otwarte’’:
07 marca b.r. godz.16.00 - zabawy ruchowe i animacyjne z chustą KLANZA.
14 marca b.r. godz. 16.00 - zabawy muzyczne i plastyczne.

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 21-29 lutego 2024 r.  Druki deklaracji będą w indywidualnych półkach dzieci lub w gabinecie dyrektora.


Dnia 21.02.2024r. o godzinie 11.00 odbędzie się, w naszym przedszkolu, przedstawienie pod tytułem „Kot w butach” zaprezentowane przez lalkowy teatr "Bajka". Przedstawienie jest opłacone przez przedszkole.

 

02 lutego 2024 r.
w godz. 10.00 -12.00
w naszym przedszkolu odbędzie
Bal Karnawałowy

Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów.

W trakcie balu wszystkie dzieci będą miały wykonywane zdjęcia, które będą mogli zakupić zainteresowani rodzice.

Podkategorie

 

Planowane działania na październik 2021 r.  

 

05 październik – wycieczka dla dzieci z oddziału V do Parku Edukacji Globalnej ,, Wioski świata’’.
12 październik - ,,Dzień marchewki’’ we wszystkich oddziałach.
13 październik-  warsztaty ekologiczne  ,,Eko siata dobrem świata’’ dla dzieci z oddziału I, II, VI.  Koszt warsztatów pokrywa przedszkole.
14 październik- warsztaty ekologiczne  ,,Eko siata dobrem świata’’ dla dzieci z oddziału III, IV,  V.
18-22 październik- rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego ,,Małe i duże podróże po Europie’’- oddział II
18-25- październik-realizacja zadań z innowacji pedagogicznej pod hasłem ,,Jesień wicher nam przyniesie’’- oddział IV
20 październik- wycieczka dla dzieci z oddziału VI do Parku Edukacji Globalnej ,,Wioski świata’’
20 październik-,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym godz. 15.30 - oddział IV.
 21 październik – uroczystość ,,Pasowania na przedszkolaka’’ w oddziale I.
21 październik  -,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym godz. 15.30 - oddział VI.
25-29 październik - wznowienie zabaw z cyklu ,,Szachy w przedszkolu’’ w oddziale VI.
25 październik – warsztaty ,,  Rugby-co to jest? Poznajemy zasady gry’’ dla dzieci z oddziału III, V, II. Warsztaty poprowadzi mama dziecka z oddziału III.
25-29 październik - rozpoczęcie cyklu zajęć w ramach realizacji projektu edukacyjnego  ,,Poznaję swój kraj w tańcu, zabawie i piosence’’- oddział I.
26 październik – warsztaty ,, Rugby- co to jest? Poznajemy zasady gry’’dla dzieci z oddziału IV, VI.
26 październik- uroczystość  ,,Pasowania na przedszkolaka’’ w oddziale III
26 październik- -,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym, godz. 15.30 – oddział II.
27 październik-,,Jesienne zabawy’’ z rodzicami w  ogrodzie przedszkolnym, godz. 15.30 – oddział IV.
28 październik - Dogoterapia- zajęcia edukacyjne dla dzieci z oddziału IV sponsorowane przez jednego z rodziców przedszkolaka z oddziału IV.
29 październik – wycieczka dla dzieci z oddziału II do ,, Mini ZOO’’ w Jeziorkowie.

 Cały miesiąc wzbogacanie przedszkolnych kącików przyrodniczych.